Projektleírás

Pályázat megnevezése: KMOP-2009-5.2.1/B Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében

Projekt azonosító száma: KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0010

Projekt megnevezése: „Üllő városközpont fejlesztése és funkcióbővítő rehabilitációja

Kedvezményezett: Üllő Város Önkormányzata (2225 Üllő, Templom tér 3., www.ullo.hu)

Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22., www.nfu.hu)

Közreműködő Szervezet: Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és

Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (1146 Budapest, Hermina út 17., www.proregio.hu)

Beruházás helye: 2225 Üllő, Templom tér 3.

Megítélt támogatás: 689 529 275,-Ft

Támogatási arány: 76,982533 %

Elfogadott projekt összköltség: 895 695 748,-Ft

A Projekt megvalósítási időszakának tervezett időpontja: 2012. január 02.

A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2013. március 19.

 

A projekt keretében az alábbi tevékenységek megvalósítására kerül sor:

Városközpont komplex közterület-rehabilitációja

Sétáló utca kialakítása

A terület jelenleg a Deák Ferenc utca déli kikötése, aszfaltozatlan autóút a város központjában. A földútból egy díszburkolattal ellátott modern sétáló utca alakul ki zöldfelületekkel, utcabútorokkal. Üllő számára a modern város létrehozásának első lépése lehet a Sétáló utca kialakítása. Mindezek mellett a sétáló utcához kapcsolódik a Városháza és az orvosi rendelő közötti tér megújítása. Itt egy dísztér alakul ki, mely a város egyik kulturális csomópontja lesz.

Deák Ferenc utca forgalomcsillapított kikötése a Pesti útig

Ez a pályázat egyik kulcseleme. A sétáló utca kialakítása - mely a városi szövet megjelenését jelentené Üllőn - egy jelenleg autóútként használt közterületen kerülne kialakításra. Ezt az utcát szükséges kiváltani, mivel ennek hiányában a Deák Ferenc utca zsákutcává válna, amely amellett, hogy lakossági ellenállást váltana ki, jelentős környezetterhelést is okozna az utca Állomás utca felőli végénél. Mindezeket elkerülendő egy forgalomcsillapított útszakasz kerül kialakításra a Pesti útig a jelenlegi Deák Ferenc utca vonalában. Ehhez kapcsolódik 60 db parkoló létrehozása is. Az új út építését az önkormányzat saját forrásból finanszírozza, míg a hozzá kapcsolódó fejlesztések (parkolók kialakítása, zöldfelület rendezés, járdák kialakítása) pályázati forrásból kerülne megvalósításra.

Új tér kialakítása

Az új tér a sétáló utca folytatásaként alakul ki a Deák Ferenc utcán túl. Jelen pályázatban a következő ütem előkészítése történik meg. Tereprendezés, valamint a telekkialakítás, hogy az önkormányzat szándékaival ellenkező beépítést el lehessen kerülni.

Templom tér rehabilitációja

A Templom tér jelen pályázat egyik kapujának számító közteret jelenti. A tér egy kis része ma is szép, rendezett, nemrég lett megújítva. Ez a kis szelet képezi az alapját a beavatkozásoknak. E köré alakul ki a rendezett tér, mely a templom előtti térszínt is magába foglalja, kialakul a templom előtt is egy vonzó köztér. A területet jelenleg leginkább a gépjárművek használják, melyet a fejlesztések hatására a gyalogos forgalom kaphatná vissza. A Templom téren 16 db parkoló létesül.

Városháza – polgármesteri hivatal rekonstrukciója

A jelenlegi épület egy részének megtartásával és bővítésével kerül kialakításra a megújult polgármesteri hivatal, amely megjelenésében a létrehozandó városközpont meghatározó, földszint plusz 2 emeletes modern épülete lesz. A földszinten kerül kialakításra az ügyfélszolgálati tér, anyakönyvi iroda, pénztár, az emeleten az irodák, tárgyalók kapnak helyet az akadálymentes közlekedést a szintek között lift biztosítja, emellett a fizikai akadálymentesítés is megoldott.

Közösségi központ kialakítása

A polgármesteri hivatallal egy épületben kap helyet a Közösségi központ, így a megújult városháza a közszféra funkció mellett más szerepet is betölt. Az épület további funkciója a közösségi funkció, amely az egyik szárnyában valósul meg. Ez két nagyméretű rendezvénytermet jelent a hozzá kapcsolódó akadálymentesített infrastruktúrával és szociális blokkokkal együtt. Az épületrész a hivataltól függetlenül is működtethető, lezárható. A helyi kulturális és egyéb akcióknak helyet nyújtó két terem házasságkötő és tanácsteremként is hasznosítható, szinergiában a polgármesteri hivatal működésével.

Étterem, kávézó

A városháza épületének földszintjén kap helyet a város egyetlen étterme. A megújult városközpontban egy korszerű, jól felszerelt, 48 fő befogadására alkalmas épületrész biztosítja a városháza épületében ezt az új funkciót.

Szabadtéri közösségi terek: színpad, "idővonal"

Közösségi funkció keretében két szabadtéri fejlesztést tervezünk a városközpont közterület megújításához kapcsolódóan. A megújuló városháza mögötti téren kerül kialakításra egy szabadtéri színpad időszakos kialakítására alkalmas alapzat. Itt egy mobil színpad segítségével a nyári időszak során több szabadtéri kulturális rendezvény kerülne lebonyolításra.

A tervezett Deák Ferenc utca és Gyömrői út között a kisvárosias városközpont meghatározó elemeként sétáló utca épül. A sétáló utca egy sávon (6m széles) megerősített alépítménnyel kerül kialakításra, hogy az eseti átmenő gépjármű és kisteherautó forgalmat biztosítsa. A sétáló utca alapkoncepciója, az utca teljes hosszában végighúzódó "idővonal" gondolata, amely 10 "állomást" fűz fel. Az egyes állomásokon információs felülettel és világítással kombinált egyedi utcaburkolatok helyezkednek el, melyeken az adott történelmi esemény rövid leírása is szerepel. A sétáló utca mindkét oldalán fasort telepítettünk.

Gazdasági szolgáltatóház

A tevékenység keretében egy hozzávetőleg 100 m2 alapterületű, könnyű szerkezetes épület épül meg, amely három üzlethelyiséget foglal majd magába. Mindhárom üzlethelyiséghez tartoznak kiszolgáló helyiségek, az adott funkciónak megfelelően. Sor kerül az épület környezetének a rendezésére, az előírás szerinti parkolóhelyek kialakítására.